Подземия
Видове Наемници
WYSIWYG Web Builder
Вид Наемник и Име
Описание
Снимка
   Танкове
Танковете могат да се използват, както за поемане на щета, така и за силни бойци зарди високите им
стойности на Чар, което е хубаво и за танкване, тъй като не позволява много двойни удари от противниците.
Характерно за тях е, че са много слаби на Умение контрастно на нормалните Наемници за щета. Вариантите
са много, но най-често срещаната комбинация е един Танк, който да насочва щетата към него и да бъде
екипиран с блокиране. Има и билдове състоящи се от 4 танка, който също носят успех.
Елитно Копие
Характерни за Елитното Копие са
всиоките стойности на Ловкост и
Чар и ниските стойности на Физика и
Сила. Един от най-използваните
дефанзивни наемници.
Хопломачус
Харакерни за Хопломачус са
високите стойности на Сила, малко
по-завишени на Умение и най-
високите стойности на Чар от
дефанзивните наемници. Слабите
му статистики са Физика и Ловкост.
Един също много използван
наемник за Щета.
Орлово Крило
За Орлово Крило са характерни
високите стойности на Физика и Чар
и ниски на Сила и Ловкост. Би
изглеждало, че той е пригоден за
танк най-добре, но всъщност много
Физика не е чак толкова нужна,
както би била Ловкост. Най-малко
използваният наемник, тъй като
Елитно Копие е по-добър танк, а
Хопломачус е по-добър побойник.
   Наемници за Щета
Наемниците за Щета са доста по-разнообразни от Танковете. Изявено за тях е да имат високи стойности на
Умение, Ловкост и Сила за сметка на Физика и Чар. Разбира се всеки вид наемник има собвствени уникални
пропорции. Почти всички билдове винаги включват наемници за щета. На високите нива особено ще ви
направи впечатление, че се използват само Самнити и тук таме Мурмилота.
Самнит
Безспорно най-известният наемник.
Много високи стойности на Умение
го правят перфектният damage
dealer.
Тракиец
Един странен тип наемник. Много
слаб на Сила, средни стойности на
Умение и Ловкост, Силна Физика и
не лош Чар. За съжаление не
толкова ефикасен като Самнит
например.
 
Мурмило
Силен наемник. Специализиран в
високи стойности на Умение и
Ловкост, както и добър Чар. Слаб
на Сила и Физика. Един добър
избор. Той е смесица между
Стрелец и Самнит. Понякога
хибридните варианти са много
ефикасни.
Войн с Брадва
Наемник висок на Сила , Физика и
Ловкост, но слаб на Умение и Чар.
Прилича на Танк, но всъщност не
става за нито едно от двете. Най-
непопулярният наемник в
Гладиатус.
Скорпион-войн
Наемника с най-много Сила. За
жалост останалите му статистики не
са осреднени добре. Има средни
стойности на Умение и Ловкост и
слаб Чар.
Стрелец
Един добър наемник. Има високи
стойности на Ловкост. Добър Чар,
средна Сила и Умение.
Мечи Войн
Като цяло непопулярен наемник.
Има осреднени стойности като
малко по-силен на Сила и нормален
в останалите статистики.
Вълчи Меч
Специализиран в Ловкост. Има най-
високата стойност на Ловкост от
Щета Наемниците. Висока Физика и
Интелект, но слаб Чар и не толкова
добър Сила и Умение. Това е
наемник - Танк.
   Лекуващи Наемници
Лекуващите наемници са витална част от играта. Има само един проблем с тях. Много често не се използват.
Това е така защото в подземията и в Circus Turma, използваме нашият герой + 4 наемника. С изключение на
ниските нива и на много високите (100+) нашият герой има много по-слаби статистики от наемниците и да го
направим на Танк или Щета няма да е толкова ефикасно. За това най-често срещаният вариант е точно той -
нашият герой да бъде лекуващия, а не наемник за лекиване. Но въпреки всичко в използването на лекуващ
наемник няма нищпо лошо. Кой както реши за себе си. Но ако решите да ползвате изберете такъв, който да е
висок на Ловкост или Чар или на двете, тъй като лекуващият винаги е бит в една битка освен танка и не е зле
да има добри защитни стойности. Всички лекуващи наемници иначе са специализирани във висок Интелект.
Разликата между типовете наемници е точно същата и като на останалите. Всеки различен наемник има силни
и слаби статистики на останалите - Ловскост,Чар,Умение и Сила. Умението е равно на всички видове медици,
тък като е безмислено за тях.
Билкар
Висока Сила, Физика и Чар. Малко
по-нисък Интелект и среден на
Ловкост и Чар. Средно
статистически най-малко
използваният от тримата.
 
Медикус
Най-висок на Интелект и Чар,
средна Физика и нисък на Ловкост и
Сила. Добър наемник заради
високият Интелект и Чар. За жалост
Ловкост му е малка, но пак не го
спира да бъде един от желаните.
 
Медик
Висок на Ловкост и Физика, среден
на Сила и Интелект и нисък на Чар.
Високата Ловкост го прави често
избиран наемник.